AKTUALIZACE STRÁNEK PROBĚHNE V PRŮBEHU DUBNA 2017 - PROSÍM O STRPENÍ. 

V případě dotazů piště na email ast.highlander@gmail.com 

Pravidla hry a cíl hry¨

Cíl hry

V prostoru se nachází několik bodů, které jsou označeny vlajkami. Štáb informuje, které body jsou v aktuální chvíli platné a o ty se bojuje. (Štáby neví dopředu, které body budou aktivní, informaci o aktivních bodech získají neočekávaně a ve stejný okamžik, což ve hře vytváří faktor náhody. V tomto okamžiku záleží na rychlosti reakce armády jako celku a její připravenosti na neočekávané situace.) Pozor: Ne vždy jsou všechny body platné! Úkolem je dobít a co nejdéle udržet dané body. Samotné držení bodu se počítá od chvíle, kdy je vyměněna vlajka a NÁHLAŠENO DOBITÍ bodu vysílačkou na štáb, kde bude proveden zápis s časovým údajem. Na základě těchto časů probíhá vyhodnocení celé hry.

Dalším údajem, který zasahuje do celkového výsledku je počet mrtvých z průběhu celé hry, eventuelně jiné možné tajné úkoly.

Pohyb pěších jednotek

Družstvo se NIKDY NESMÍ ROZDĚLIT!!! Družstvo se VŽDY a bez výjimek pohybuje pohromadě. Kolem štábů a MASH jsou vyhlášené oblasti, v nichž a do nichž je přísný zákaz střelby!!!

Pravidla mechanizovaných jednotek

Na auta a ani z aut se nikdy nestřílí!!! To samé platí i pro BVP. Auta lze použít ke krytí v případě, že s tím bude řidič vysloveně souhlasit!!!  Je-li vedena palba od auta, smí se opětovat. 

Zabití člena nebo celého družstva

Pokud je radista zabit, nadále nestřílí, ale zajišťuje spojení mezi aktuálním velitelem družstva a štábem. Při smrti velitele automaticky spadá velení na dalšího člena jednotky. Pokud během boje zahyne celá jednotka nebo jen její část, pak se v každém případě celá jednotka přesouvá na štáb autem nebo pěšky, kde nahlásí počet mrtvol a generál určí její další cíle. Respawn je samotný přesun na štáb, nebo na mobilní MASH, který bude měnit dynamicky svou polohu na bojišti. Aktuální pozici bude možné zjistit na štábu.

Mrtvola zvedne zbraň nad hlavu, opustí bojiště a zdržuje se v týlu své jednotky. Tam sundá pokrývku hlavy a zbraň dá na rameno a tak vyčká až do ukončení aktuální akce svého družstva. Pokrývku hlavy nasadí až po oživení v MASH nebo na štábu. Pozn. lze použit i reflexní vestu - jako znamení, že jsi mrtvola.

Další pravidla

Spatří-li někdo během boje civilistu, okamžitě upozorní ostatní jednotky hlasitým voláním CIVIL (popřípadě CIVILISTA nebo  CÉČKO). PALBA MUSÍ BÝT OKAMŽITĚ ZASTAVENA NA OBOU STRANÁCH

V zásadě scénář akce je velmi jednoduchý

  • 2 armády (modří/červení)
  • 2 generálové a další členové štábu (radista, zpravodajská služba, rozvědka, seržanti, řidiči atd.).
  • V prostotu je umístěno několik kót označených barevnými vlajkami (modrá/červená), o které se bojuje. Cílem hry je co nejdéle udržet kótu. Označení kót je řešeno vlajkami na stožáru. Vlajka, která je nahoře označuje, kdo kotu momentálně drží.
  • Rozkazy vydává generál a seržanti jednotlivým družstvům. Družstva jsou povinná informovat štáb přes RF-10 o situaci na bitevním poli ( např.: dobítí kóty, aktuální poloha nepřítele a jeho síla, stav mrtvých v poli atd.).
  • Armáda, která má nejméně mrtvých a nejdéle držela své vlajky - vítězí.
  • Do průběhu hry je zařazen tajný úkol, jehož úspěšné splnění se započítává do celkového výsledku hry.

Respawn

Respawn je vyřešen tak, že po vystřílení kompletního družstva (nebo alespoň jeho nadpoloviční většiny) se celé družstvo přesune na štáb (ve vozidle, po vlastní ose). Na štábu nebo na mrtvolišti nahlásí počet mrtvých v družstvu a jde se opět do akce – s tím, že generál rozhodne kde bude družstvo vysazeno. Hra je velmi rychlá.

Všichni hráči jsou rozděleni do družstev max. 6 lidí, každé družstvo je vybaveno vojenskou vysílačkou RF-10. Vysílačku obdrží vždy jeden člen z družstva oproti podpisu.